اسلام دوران امام سجاد، آن‌قدر تحریف و غلط درآن وارد کرده بودند که اگر معارف انحرافی آن روز را یک کتاب بکنیم، یک کتاب ضخیم خواهد شد. اینجاست که امام سجاد به دعا متوسل می‌شود. کمتر کتاب مدوّن حدیث را ما داریم که به‌قدر صحیفه‌ی سجادیه در آن معارف اسلامی باشد. ۱۳۶۵/۰۷/۰۴