۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

روز ۲۴ اسفند سال ۶۳ نماز جمعه‌ی تهران با حضور جمع کثیری از مردم به امامت آیت‌الله خامنه‌ای در حال برگزاری بود. در حین خطبه‌ها ناگهان صدای انفجار مهیبی به گوش رسید. دو نفر از محافظین فورا به سمت آقا رفتند تا ایشان را طبق روال‌های مرسوم امنیتی، از منطقه‌ی خطر دور کنند. اما هرچه اصرار ‌کردند، آقا حاضر به ترک نماز جمعه نشدند. مردم هم نگران حفظ جان ایشان بودند. جمعیت بدون اینکه متفرق شوند در همان جای خود شعار «مرگ بر آمریکا» و «جنگ جنگ تا پیروزی» می‌دادند. بمب دستی وسط جمعیت کار گذاشته شده بود و منجر به شهادت ۱۴ نفر و زخمی شدن ۸۸ نفر شد. فقط 37 ثانیه از لحظه‌ی انفجار گذشته بود که از بلندگوها شنیده شد: «توجه کنید». آقا به‌رغم وجود خطرات امنیتی دوباره در جایگاه قرار گرفتند و خطبه‌هایشان را با لحن قاطع ادامه دادند. اتفاقی که تحسین امام خمینی(ره) را نیز برانگیخت.

آماده شهادت