از لحاظ سیاسی، مرحوم حاج آقا مصطفی یک فرد فوق‌العاده بااستعدادی بود... بسیار خوب می‌فهمید... درک سیاسی خوبی داشت... هنگامی که مبارزه شروع شده بود، منزل امام محل رفت و آمد بود... اعلامیه‌های امام در این‌جا پخش می‌شد، تقسیم می‌شد، پلی‌کپی شده‌اش می‌آمد بیت امام، آن‌جا بین افراد توزیع می‌شد. خیلی فعالیت در داخل خانه‌ی امام و بیرونی امام انجام می‌گرفت... یک کانون مبارزه بود... حاج آقا مصطفی توی این جمع بود... خب، ایشان حضورش در آن‌جا محسوس بود، خط می‌داد، رأی می‌داد، نظر می‌داد... ایشان هم صاحب‌نظر بودند. ۱۳۶۲/۰۷/۲۰

حاج آقا مصطفی | قسمت سوم